Metodologia

El model de les 4C

CONNECTAR
Un nou concepte es connecta als coneixements previs amb els nens l’inicií de cada activitat. Se’ls anima a fer preguntes i explorar idees entorn del desafiament al presentar el tema. Es busca despertar el seu interès i la seva motivació

CONSTRUIR
Mentre els infants construeixen objectes físics utilitzant peces de LEGO, de forma simultània “construeixen” el coneixement en les seves ments. Fent això en col·laboració amb els altres, els nens arriben a perfeccionar les seves habilitats de comunicació i de cooperació a la vegada.

CONTEMPLAR
Els infants són guiats per reflexionar sobre el que han après i compartir coneixements obtinguts durant la fase de construcció. Utilitzant preguntes que estan dissenyades per ajudar-los a prendre consciència del procés i explorar noves maneres d’anar sobre la recerca de solucions.

CONTINUAR
So, they said that cada tasca LEGO acaba amb una nova tasca que es basa en el que s’ha après. Aquesta fase està dissenyada per mantenir l’alumne en un “estat de flux”. El flux és un estat òptim de motivació intrínseca, on una persona es submergeix completament en el que ell o ella està fent.