L’avió de combat

Totes Thu, May, 3, 2018

El mític Barón Rojo no tindria res a fer contra el nostre avió!!

Related Posts:

Els naturalistes antifoc

Els naturalistes antifoc ja casi u tenen tot apunt per...

A per el sumobot!

Ara que hem finalitzat i programat els braços mecànics anem...

Camió de reciclatge

Hem construït el camió del reciclatge, un camió que porta...