First Lego League

La Fundación Scientia ofereix als centres educatius la possibilitat de participar en la First Lego League (FLL).

FLL és un torneig que desafia a joves d’entre 10 i 16 anys amb una temàtica del món real. A través de la resolució del desafiament els desperten el seu interès per la ciència i la tecnologia i desenvolupen habilitats clau que son crucials per al seu futur professional.

Per equips formats entre 3 i 10 participants i guiats per un entrenador, treballen durant 8 setmanes per a resoldre el desafiament i posar en comú tot lo après a microFLL i els torneigs Classificatoris FLL.

El joc del Robot

Els equips construeixen un robot fent servir Lego Mindstorms Education per a que de forma autònoma completi una sèrie de missions en un tauler de joc temàtic per aconseguir el màxim número de punts possibles.

Un projecte

Els equips identifiquen un problema relacionat amb la temàtica del desafiament i proposen una solució aplicable a l’entorn real que hauran de representar.

Valors FLL

Els equips han de demostrar que han integrat els valors FLL (inclusió, descobriment, respecte, treball en equip incloent la cortesia professional i la cooperació) durant tot el seu treball.

First Lego League Vendrell 2017