Construcció inventiva

Totes Sun, May, 28, 2017

En el penúltim dia de classe hem fet construccions lliures i hem explotat tota la nostra imaginació!

Related Posts:

Millorem la granota

Amb la granota acabada de construir i programar, la millorem...