Els roboAgnes

Totes Wed, Nov, 14, 2018

Els nens i nenes de l’escola Agnes avui han construit el cocodril i el mono. Els que han construit el mono fins i tot han construit un tambor. Aixi de be han quedat!

Related Posts:

Millorem la granota

Amb la granota acabada de construir i programar, la millorem...

Treballem per racons! 

A l’escola Montagut avui hem treballat per racons. I és...