Destreses de moviment EV3

Totes Thu, Dec, 1, 2016

A l’Escola del Parc amb els alumnes de EV3 dissenyem diferents circuits per als nostres companys i després intentem realitzar-ne el màxim de forma satisfactòria.

Seguim i millorem cada dia una mica més!

img_3044

Programem les accions del robot,

Processed with VSCOcam with c1 preset

busquem el programa per veure el resultat

Processed with VSCOcam with c1 preset

i gaudim amb les nostres creacions.

img_3066

… i sobre tot cooperem amb els companys!

Related Posts:

La grua

A classe em contruit una grua i em vist com...

Primers dies de Robòtica

A l’escola Arrels hem començat les primeres construccions, quines ganes...